23 Cze

Informujemy o możliwość ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2023/2024 w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 682/LIII/23 Sejmiku Województwa Pomorskiegoz dnia 24 kwietnia 2023 r.


Informacja o naborze wniosków o przyznanie stypendium oraz generator wniosków:

https://des.pomorskie.eu/2023/06/22/stypendia-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-w-ramach-projektu-pn-programy-motywacyjne-dla-uczniow-pomorskich-szkol-zawodowych-4/

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2022/2023