Drodzy Uczniowie i Rodzice

Od 19.10.2020 ruszyliśmy ze zdalnym nauczaniem. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z obwiązującym od tego czasu dokumentami określającymi zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość

ZARZĄDZENIE NR 4/2020-2021

Dyrektora zespołu szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł z dnia 20 października 2020 r.w sprawie określenia zasad prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość – KLIK

WAŻNE! dot. branżowej szkoły I stopnia informacja ze strony MEN “W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.”- WSZYSCY UCZNIOWIE – MŁODOCIANI PRACOWNICY ZOSTAJĄ W DOMACH, pozostali uczniowie branżowej szkoły I stopnia wszystkie zajęcia w tym praktyczne (warsztaty) online! DBAJMY O SIEBIE!