• 58-344-00-90
  • Inspektor ochrony danych osobowych N/A

    Karol Adamczyk

    • 789425432
    • iod@psr.gda.pl
  • Karol Adamczyk Nauczyciel

    Nauczyciel przedmiotów informatycznych

    • 58-344-00-90
    • karol.adamczyk@psr.gda.pl
  • Ewa Białogłowska Nauczyciel

    Nauczyciel przedmiotów fryzjerskich

    • 58-344-00-90
    • ewa.bialoglowska@psr.gda.pl
  • Agnieszka Bielawa Nauczyciel

    Nauczyciel przedmiotów turystycznych

    • 58-344-00-90
    • agnieszka.bielawa@psr.gda.pl
  • Magdalena Bruś-Pawińska Nauczyciel

    Nauczyciel przedmiotów fryzjerskich

    • 58-344-00-90
    • magdalena.brus@psr.gda.pl
  • Joanna Chylińska Nauczyciel

    Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

    • 58-344-00-90
    • joanna.chylinska@psr.gda.pl
  • Katarzyna Cikała-Kaszowska Nauczyciel

    Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i etyki

    • 58-344-00-90
    • katarzyna.kaszowska@psr.gda.pl
  • Marta Darżynkiewicz Nauczyciel

    Nauczyciel przedmiotów poligraficznych

    • 58-344-00-90
    • marta.darzynkiewicz@psr.gda.pl
  • Katarzyna Delikat Nauczyciel

    Nauczyciel matematyki

    • 58-344-00-90
    • katarzyna.delikat@psr.gda.pl
  • Wojciech Dembowski Nauczyciel

    Nauczyciel przedmiotów cukierniczych

    • 583440090
    • wojciech.dembowski@psr.gda.pl