• 58-344-00-90
 • Agnieszka Dzidowska-Jankowska Nauczyciel

  Nauczyciel języka angielskiego

  • 58-344-00-90
  • agnieszka.dzidowska@psr.gda.pl
 • Małgorzata Graczyk Psycholog

  Psycholog

  • 58-344-00-90
  • malgorzata.graczyk@psr.gda.pl
 • Ewa Hadalska Nauczyciel

  Nauczyciel języka angielskiego

  • 58-344-00-90
  • ewa.hadalska@psr.gda.pl
 • Hanna Iwanowska Nauczyciel

  Nauczyciel języka angielskiego i polskiego

  • 58-344-00-90
  • hanna.iwanowska@psr.gda.pl
 • Bożena Jajeśniak Nauczyciel

  Nauczyciel przedmiotów turystycznych oraz geografii

  • 58-344-00-90
  • bozena.jajesniak@psr.gda.pl
 • Barbara Janicka Nauczyciel

  Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

  • 58-344-00-90
  • barbara.janicka@psr.gda.pl
 • Grzegorz Jankowski Nauczyciel

  Nauczyciel historii

  • 58-344-00-90
  • grzegorz.jankowski@psr.gda.pl
 • Piotr Januszewski Nauczyciel

  Nauczyciel przedmiotów fotograficznych

  • 58-344-00-90
  • piotr.januszewski@psr.gda.pl
 • Anna Jurga Nauczyciel

  Nauczyciel języka angielskiego

  • 58-344-00-90
  • anna.jurga@psr.gda.pl
 • Zbigniew Juszczak Nauczyciel

  Nauczyciel geografii i informatyki

  • 58-344-00-90
  • zbigniew.juszczak@psr.gda.pl