15 Cze

Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych będą wydawane absolwentom za okazaniem dowodu tożsamości lub osobie posiadającej upoważnienie do odbioru wystawione przez absolwenta dnia 30 czerwca 2015r. od godz. 9.00.