11 Gru

Dziś uczniowie Pomorskich Szkół Rzemiosł  brali udział w warsztatach służących rozwiązywaniu problemów społecznych. ,,Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.  Odbyły się one w ramach projektu  Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości: ,,Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Projektem objęci zostali uczniowie  klas 1BT i 2 BT. Tematyka zajęć dotyczyła organizacji i funkcjonowania polskiego sądownictwa, a także zagrożeń prawnych i ochrony praw osób pokrzywdzonych.

Czterogodzinne warsztaty przeprowadzone dziś w naszej szkole  pozwoliły na zwiększenie wśród młodzieży znajomości zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Omówiono: etapy postępowania karnego; konsekwencje prawne posiadania i obrotu środków odurzających; przemoc w szkole (naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, bójka i pobicie); problem przemocy w rodzinie (znęcanie się); zagrożenia w internecie (zniewaga i zniesławienie w internecie, cyberstalking, rozpowszechnianie nielegalnych treści, paserstwo); równouprawnienie. Zdjęcia Tomasz Wilke: KLIK