04 Kwi

Spotkanie Pomorskiej Kurator Oświaty dr Moniki Kończyk z pracodawcami uczącymi młodocianych pracowników – wymiana doświadczeń, oczekiwania. Fot. Piotr Januszewski