05 Cze

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 21/2019-2020
z dnia 25 maja 2020 r. Dyrektora Pomorskich Szkół Rzemiosł
w sprawie wprowadzenia Procedur Zapewnienia Bezpieczeństwa w zespole szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – KLIK