13 Cze

Szanowni Kandydaci 

Przypominamy, że rekrutacja do klas pierwszych rozpoczyna się 15 czerwca 2020 r. poprzez stronę: nabór-pomorze

1 etap (od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.):

Dokumenty, takie jak: wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły – wydrukowany ze strony nabór-pomorze, podpisany przez kandydata i jego rodzica oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły zalecamy przesyłać poprzez formularz dostępny tutaj: formularz-rekrutacja lub można złożyć wniosek elektronicznie.

System umożliwia  złożenie wniosku osobiście lub za pomocą Profilu Zaufanego. Warunkiem skorzystania z metody złożenia wniosku elektronicznie jest to, aby wszyscy rodzice/ opiekunowie kandydata wskazani we wniosku posiadali Profil Zaufany. W zależności od konfiguracji systemu rekrutacji może być dostępna także opcja skorzystania z Podpisu Kwalifikowanego. W celu złożenia wniosku należy przejść do Wniosek> Złóż wniosek

2 etap (od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.):

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie, o zaświadczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualny wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły wraz kopią świadectwa ukończenia szkoły oraz kopią zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty – w przypadku zmiany szkoły pierwszego wyboru – wnioski z załącznikami  będzie można przesłać również poprzez formularz dostępny tutaj: formularz-rekrutacja

Dla osób, które będą chciały osobiście dostarczyć wniosek i kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej czy zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty przygotowano przy wejściu do szkoły specjalną skrzynkę, do której należy wrzucić w zaklejonej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz pełną nazwą zawodu, podpisany wniosek  o przyjęcie do szkoły oraz kopię świadectwa ukończenia szkoły, czy zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Potwierdzenie otrzymania dokumentów przez szkołę, będzie wysłane na wskazany przez kandydata email w ciągu 4 dni roboczych.

Uwaga! oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oraz  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy dostarczyć
do szkoły dopiero po zakwalifikowaniu się,  czyli od 13.08.2020 r. – 18.08.2020 r.

Informujemy, że skierowania na badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigiella dla kandydatów do nauki w zawodzie cukiernik, kucharz i piekarz będą wydawane od  15 czerwca do 10 lipca 2020 r., po ówczesnym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę za pomocą e-maila nabor2020@psr.gda.pl lub telefonicznie w dni powszednie w godz. 9.00-14.00 pod nr tel. 58 344 00 90

Więcej informacji w Podręczniku dla kandydata: KLIK