20 Sty

Deklarację przystąpienia do egzaminu (druk dostępny na stronie szkoły – https://bit.ly/3ix0yuY) wypełnioną CZYTELNIE (najlepiej drukowanymi literami) i włożoną w koszulkę należy wrzucić do skrzynki wystawionej przy portierni do 7 lutego. Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie uprawniające do dostosowania warunków egzaminu do deklaracji dołączają wypełnioną Informację o sposobie dostosowania warunków egzaminu (druk dostępny na stronie szkoły – https://bit.ly/2KCqTLW)