29 Mar

Jako co roku, pan profesor Piotr Januszewski, tym razem wraz uczniami klasy 1fT (technik fotografii i multimediów) w sobotę 27 marca 2021 r. wzięli udział w akcji 💚“Ratujemy Płazy Gdańska” 💚 budując zastawkę ratującą płazy w okresie migracji tych zwierząt do cieków wodnych (fot. Piotr Januszewski)