31 Mar

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w Sesji Zima 2022, będą dostępne od 31.03.2022 na stronie: KLIK. Osoby, które otrzymają negatywny wynik i chciałyby przystąpić do egzaminu poprawkowego w Sesji Lato 2022, mają 7 dni na złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu (do 7 kwietnia).

Odbiór zaświadczeń i świadectw możliwy będzie od 8 kwietnia 2022 od godziny 10.00 u p. Agnieszki Łukasiewicz

Deklaracja – KLIK