08 Wrz

09 września 2022 r. (piątek) w godz. 9.00 – 15.00 u p. wicedyrektor J. Kostrzębskiej można odbierać świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw oraz zaświadczenia o wynikach egzaminów maturalnych po sesji poprawkowej.Absolwenci, którzy nie mogą odebrać świadectwa w ww. dniu proszeni są o kontakt mailowy z sekretariatem głównym (psr@psr.gda.pl) w celu ustalenia terminu odbioru.Przypominamy, że ww. dokumenty mogą być odebrane osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie.Wzór upoważnienia – KLIK