03 Maj

Od poniedziałku 4 maja 2020 r. porządkujemy sposób prowadzenia lekcji on-line (rozumianych, jako lekcje prowadzone przy użyciu narzędzia Google Meet). Szczególowe informacje znajdują się tutaj: KLIK.

Przypominamy, że Zarządzenie nr 14/2019-2020 dyrektora zespołu szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł w Gdańsku z dnia 24 marca 2020r. w sprawie informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, jest obowiązujące: KLIK