24 Wrz

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez naszą Spółkę GIWK w celu podkreślenia idei międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Sprzątanie Świata”. Tym razem postanowiliśmy zwrócić uwagę młodzieży na problem mikroplastiku, czyli cząstek plastiku o wielkości poniżej 5 mm, które są obecne w każdym elemencie środowiska.

Adresatem konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w wieku 15-18 lat.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej – plakatu w formacie A3 z przesłaniem nt. szkodliwości mikroplastiku bądź sposobów jego eliminacji. Forma jest dowolna: może to być mem, kolaż tekstowy, kolaż zdjęciowy, praca na bazie wycinków z gazet, praca plastyczna dowolną techniką.

Pomocnym w przygotowaniu pracy konkursowej może być opracowany i załączony do maila materiał merytorycznyLaureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace zostaną wykorzystane w kampanii społecznej, która pojawi się  na ulicach Gdańska. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu, w tym zasady udziału i harmonogram określa załączony Regulamin. Prace należy składać do 13 listopada wraz z Formularzem Zgłoszeniowym.