07 Sty

Druk deklaracji dostępny jest w formacie pdf edytowalnym.

Proszę pobrać druk stąd: KLIK, wypełnić deklarację komputerowo, wydrukować i podpisać lub wydrukować czysty druk i wypełnić ręcznie.

Deklarację proszę złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.

  • w dniach 11 – 15 stycznia – deklaracje przyjmuje p. J. Kostrzębska.
  • w dniach 18 – 31 stycznia wypełnioną deklarację, włożoną w koszulkę, proszę wrzucić do skrzynki wystawionej przy portierni.

W deklaracji obowiązkowo proszę wypełnić część A, B, D3, H.

Część E1, E2, F1 – wypełniają uczniowie, którym wynik egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym jest niezbędny do rekrutacji na wyższe uczelnie.

Tegorocznych uczniów klas IV Technikum proszę o odebranie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.