05 Lip

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (24 sierpnia 2021 r., godz. 9.00).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO TEGO EGZAMINU JEST ZŁOŻENIE DO DNIA 12 LIPCA 2021 r. ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA załącznik 7_2314 – plik pdf, edytowalny.

ABSOLWENCI, KTÓRZY NIE ZŁOŻĄ WW. OŚWIADCZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE ZOSTANĄ ZGŁOSZENI NA EGZAMIN POPRAWKOWY.

Oświadczenie do pobrania: KLIK