17 Sie

Przypominamy, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 2 (aula szkolna).
Wszyscy zdający zobowiązani są do przybycia na egzamin godzinę przed jego rozpoczęciem, tj. o godz. 8.00 oraz przestrzegania procedur organizowania i przeprowadzania poprawkowego egzaminu maturalnego jakie obowiązywały w sesji wiosennej (majowej).