Agnieszka Dzidowska-Jankowska

Nauczyciel języka angielskiego

 • 58-344-00-90
 • agnieszka.dzidowska@psr.gda.pl

Małgorzata Graczyk

Psycholog

 • 58-344-00-90
 • malgorzata.graczyk@psr.gda.pl

Ewa Hadalska

Nauczyciel języka angielskiego

 • 58-344-00-90
 • ewa.hadalska@psr.gda.pl

Hanna Iwanowska

Nauczyciel języka angielskiego i polskiego

 • 58-344-00-90
 • hanna.iwanowska@psr.gda.pl

Bożena Jajeśniak

Nauczyciel przedmiotów turystycznych oraz geografii

 • 58-344-00-90
 • bozena.jajesniak@psr.gda.pl

Barbara Janicka

Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

 • 58-344-00-90
 • barbara.janicka@psr.gda.pl

Grzegorz Jankowski

Nauczyciel historii

 • 58-344-00-90
 • grzegorz.jankowski@psr.gda.pl

Piotr Januszewski

Nauczyciel przedmiotów fotograficznych

 • 58-344-00-90
 • piotr.januszewski@psr.gda.pl

Anna Jurga

Nauczyciel języka angielskiego

 • 58-344-00-90
 • anna.jurga@psr.gda.pl

Zbigniew Juszczak

Nauczyciel geografii i informatyki

 • 58-344-00-90
 • zbigniew.juszczak@psr.gda.pl